Krajská vědecká knihovna v Liberci – centrum festivalového dění

Malá výstavní síň – výtvarné a výstavní festivalové dění

Oblastní galerie Liberec – festivalové výtvarné dění

Naivní divadlo-divadelní festivalové dění

Kino Varšava – divadelní a filmové festivalové dění

Kavárna Pošta- výtvarné festivalové dění