Každoročně je součástí Festivalu dětského čtenářství také festivalová kniha. Ta letošní byla pojmenována Roztodivný hláškovník a skládá se z dětských hlášek, které do obrazové podoby převedly výtvarnice Jitka Mrázková a Josefína. Součástí festivalu bude také výtvarná tvůrčí dílna, ve které se děti naučí, jak s knihou pracovat, a na konci si ji odnesou domů. Jedinečnost této knihy totiž spočívá v tom, že obsahuje kreativní úkoly, jejichž ztvárnění úž je na samotném čtenáři, takže  každý výtisk je originál. Hlášky byly vybírány tak, aby obsáhly různá věková spektra a čtenář mohl s knihou vyrůstat a vracet se k ní.