První, kdo přijal pozvání na Festival dětského čtenářství v Liberci, jsou herci Tereza Hrabalová,  David Vacke a Jiří Hejcman z Traplic, kteří se věnují scénickému čtení.To se u dětí těší velké oblibě pro netradiční pojetí. Diváci jsou totiž vtaženi do představení jako herci a stávají se tak součástí celého vypravování. Repertoár je opravdu pestrý a z nabídky si vyberou děti napříč celého věkového spektra.
Pro náš festival byly vybrány pohádka O Rybáři a jeho ženě od Jana Wericha, praštěné příběhy z Pohádek Miloše Macourka a Útěk Kryšpína N od Ivony Březinové.